دانلود رمان دنیام باش pdf از زهرا خرمی فر با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا خرمی فر میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان دنیام باش

تو نیستی و من در خودم سرگردانم غیرقابل نفوذ برای واژه ها مصون برای سکوت شبها را ترک میکنم

بدون هیچ مسیر بی آنکه بدانم زندگی را دوباره از کجا شروع کنم…خلاصه که خانواده ای نیست

که مثل ما تا این حد پولدار باشه  با رسیدن به خونه کیانا، از فکر بیرون اومدم

 دستم رو روی بوق گذاشتم و چند بار پشت سر هم فشردمش

با بیرون اومدنش از حیاط، دست از بوق زدن برداشتم و دستم رو روی فرمون گذاشتم

در ماشین رو باز کرد و خودش رو داخل ماشین پرت کرد   سلام دختره، چه طوری خوبی!

نگاهش کردم که مثل همیشه آرایش غلیظی کرده بود   چشم هام رو باز و بسته کردم

علیک  مرسی  خب کجا بریم! لب برچید   وا تو زنگ زدی گفتی آماده باش میام دنبالت

پس باید خودت ببریم یه جایی دیگه  اخمی کردم   من نمی دونم هر جا تو بگی

لبخندی زد   اوکی  پس به عرشیا زنگ می زنم با دوستش بیان رستوران ما هم بریم خوبه؟

اوه   کوفت‌  ماهورا باز چرت نگی فهمیدی؟  تا نگن نمی گم

نفسی کشید   خوبه خیالم راحت شد

با رسیدن به رستوران از ماشین پیاده شدیم باهم رفتیم سمت در ورودی رفتیم و وارد شدیم

نگاهی به اطراف انداختم رستوان شیک و مدرنی بود به آدم ها نگاه کردم و از کیانا پرسیدم:

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان جیبم خالی دلم پر

قسمت اول رمان دنیام باش

کجان؟ _اونا اونجان

نگاهم رو دوختم به دو پسری که داشتن به ما نگاه میکردن کیانا دستم رو کشید و به طرفشون رفتیم

_بریم  کنارشون وایسادیم یکیشون با لحن صمیمانه ای احوال پرسی کردن

_ سلام‌خوبید؟ سلام نکردم و فقط سرم

دانلود رمان دنیام باش pdf از زهرا خرمی فر با لینک مستقیم
اشتراک گذاری مطلب
تمام حقوق برای شیک رمان محفوظ بوده . کپی برداری از مطالب سایت با ذکر منبع و درج لینک مانعی ندارد.

طراحی و توسعه وین تم